2164004000

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΟΛΕΣ

ΜΟΝΟ ΠΙΤΣΕΣ

ΜΕ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ

ΜΕ ΓΛΥΚΟ

DAILY

LUNCH

DELIVERY

TAKE AWAY