Ο κωδικός σου πρέπει να περιλαμβάνει ένα κεφαλαίο χαρακτήρα, ένα αριθμό, ένα μικρό χαρακτήρα, και να είναι 6 χαρακτήρες τουλάχιστον