Σύμβουλοι-Επιθεωρητές Λειτουργίας Καταστημάτων

Αναζητούμε Σύμβουλους-Επιθεωρητές Λειτουργίας Καταστημάτων για τη στελέχωση του τμήματος λειτουργίας.

 

Απαραίτητα προσόντα :

  • Ικανότητα Επικοινωνίας και Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και Franchisee.
  • Δυνατότητα ανάλυσης οικονομικών και στατιστικών στοιχείων.
  • Γνώση  λειτουργίας καταστημάτων εστίασης.
  • Εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων.(HACCP)
  • Άδεια οδήγησης και άνεση στις μετακινήσεις.
  • Δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία.
 
 

Προσφέρουμε:

  • Αξιοκρατικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

  • Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

  • Συστηματική εκπαίδευση

Trash