Σύμβουλοι-Επιθεωρητές Λειτουργίας Καταστημάτων

Η εταιρεία μας  αναζητά Σύμβουλους-Επιθεωρητές - Λειτουργίας Καταστημάτων, για τη στελέχωση του τμήματος λειτουργίας.

Απαραίτητα προσόντα :

  • Ικανότητα Επικοινωνίας και Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και Franchisee.
  • Δυνατότητα ανάλυσης οικονομικών και στατιστικών στοιχείων.
  • Γνώση λειτουργίας καταστημάτων εστίασης.
  • Εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. (HACCP)
  • Άδεια οδήγησης και άνεση στις μετακινήσεις.
  • Δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία.

Προσφέρουμε:

  • Αξιοκρατικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.

  • Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

  • Συστηματική εκπαίδευση.

Trash