Άτομο για το Τμήμα Εκπαίδευσης

Η εταιρεία μας αναζητεί άτομο για την στελέχωση του Τμήματος Εκπαίδευσης.

Στη Pizza Fan πιστεύουμε, πως η συνεχόμενη και στοχευμένη εκπαίδευση του προσωπικού μας είναι ένα από τα συστατικά της επιτυχίας μας. Βασική αρμοδιότητα του εκπαιδευτή είναι η μετάδοση των γνώσεων, με συνέπεια και επιμονή, προς όλο το προσωπικό των καταστημάτων του δικτύου μας ,όσον αφορά τα προϊόντα, τις άρτιες διαδικασίες μας και τη φιλοσοφία εξυπηρέτησης της εταιρείας μας. 

Απαραίτητα προσόντα/Δεξιότητες:

-Προϋπηρεσία 3-5 ετών στον κλάδο της εστίασης

-Εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. (HACCP)

-Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

-Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

-Πτυχίο σχολής τουριστικών επαγγελμάτων ή στον κλάδο της μαγειρικής (επιθυμητό).

-Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα.

-Θετική συμπεριφορά, με πνεύμα ομαδικότητας.

-Οργάνωση και συνέπεια.

-Δίπλωμα οδήγησης και άνεση στις μετακινήσεις.

-Δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία.

Προσφέρουμε:

-Αξιοκρατικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.

-Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

-Συστηματική εκπαίδευση.

-Εταιρικό Αυτοκίνητο. 

Trash