Άτομο για το Τμήμα Εκπαίδευσης

Η εταιρεία μας ζητά άτομο για την στελέχωση του Τμήματος Εκπαίδευσης.

Βασική αρμοδιότητα του θα είναι η άρτια εκπαίδευση του προσωπικού του δικτύου τόσο στα προϊόντα όσο και στις αξίες της εταιρείας μας.

Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία 3-5 ετών στον κλάδο της εστίασης
 • Εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. (HACCP)
 • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Πτυχίο σχολής τουριστικών επαγγελμάτων ή στον κλάδο της μαγειρικής επιθυμητό.
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα.
 • Θετική συμπεριφορά, με πνεύμα ομαδικότητας.
 • Συνέπεια.
 • Οργάνωση.
 • Άδεια οδήγησης και άνεση στις μετακινήσεις.
 • Δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία.

Προσφέρουμε:

 • Αξιοκρατικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.
 • Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.
 • Συστηματική εκπαίδευση.

Trash