Άτομο για το Τμήμα Εκπαίδευσης

Η εταιρεία μας ζητά άτομο για την στελέχωση του Τμήματος Εκπαίδευσης.
Βασική αρμοδιότητα του θα είναι η άρτια εκπαίδευση του προσωπικού του δικτύου τόσο στα προϊόντα όσο και στις αξίες της εταιρείας μας.

 

Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία 3-5 ετών στον κλάδο της εστίασης
 • Εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων.(HACCP)
 • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Πτυχίο σχολής τουριστικών επαγγελμάτων ή στον κλάδο της μαγειρικής επιθυμητό.
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα
 • Θετική συμπεριφορά με πνεύμα ομαδικότητας
 • Συνέπεια
 • Οργάνωση
 • Άδεια οδήγησης και άνεση στις μετακινήσεις.
 • Δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία.
 •   

Προσφέρουμε:

 • Αξιοκρατικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
 • Συστηματική εκπαίδευση

Trash