2164004000

Υπεύθυνοι Καταστημάτων

Ζητείται Υπεύθυνος για νέο κατάστημα στις Σέρρες:

Απαραίτητα προσόντα :  

  •          Ικανότητα Επικοινωνίας και Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
  •          Γνώση  λειτουργίας καταστημάτων εστίασης.
  •          Εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων.(HACCP)
  •          Προϋπηρεσία στο χώρο της εστίασης
  •          Ευελιξία στην διαχείριση κρίσεων
  •          Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
Τηλ. επικοινωνίας : 6936026239
Αποστολή βιογραφικών : i.samartzidis@pizzafan.gr