Υπεύθυνοι Καταστημάτων

Ζητείται Υπεύθυνος καταστήματος.

Απαραίτητα προσόντα :
·         Ικανότητα Επικοινωνίας και Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
·         Γνώση  λειτουργίας καταστημάτων εστίασης.
·         Εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων.(HACCP)
·         Προϋπηρεσία στο χώρο της εστίασης
·         Ευελιξία στην διαχείριση κρίσεων
·         Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
·         Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινήτου
 

Trash