Υπεύθυνοι Καταστημάτων

Η εταιρεία μας ζητά άτομο για υπεύθυνο καταστήματος.

Απαραίτητα προσόντα:
·         Ικανότητα Επικοινωνίας και Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
·         Γνώση  λειτουργίας καταστημάτων εστίασης.
·         Εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. (HACCP)
·         Προϋπηρεσία στο χώρο της εστίασης.
·         Ευελιξία στην διαχείριση κρίσεων.
·         Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.
·         Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινήτου.
 

Trash